Modlitwa

Musical: Come From Away
Tytuł: Prayer
Autorzy: Irene Sankoff and David Hein

KEVIN T.
O Panie, daj mi pokój nieść
Tam gdzie nienawiść,
chcę siać miłość Twą
Tam gdzie jest krzywda, wybaczenie Twe
A wiarę gdzie
zwątpienie jest

HANNAH (KEVIN T.)
O Panie, daj mi pokój nieść (O Panie, daj mi pokój nieść)
Gdzie rozpacz ciągle trwa, (Gdzie rozpacz ciągle trwa)
Nadzieję dać (Nadzieję dać)
Gdzie mrok panuje, (Gdzie mrok panuje)
Światła blask (Światła blask)

HANNAH
A tam gdzie smutek,

HANNAH & KEVIN T
Radość serc

RABBI
Oseh shalom bim’romav
Hu ya’aseh shalom aleinu
V’al kol yisreal
V’imru, v’imru, amen

RABBI (EDDIE)
Ya’aseh shalom (Ya’aseh)
Ya’aseh shalom (Shalom)
Shalom aleinu v’al kol yisrael Ya’aseh shalom (Ya’aseh)
Ya’aseh shalom (Shalom)
Shalom aleinu v’al kol yisrael

[DWIE HINDUSKIE PASAŻERKI] Asato maa
Sad-gamaya
Tamaso maa
Jyotire-gamaya
Tamaso maa
Jyotire-gamaya
Mrityor-maamritan
Gamaya
Om shaantih
Shaantih shaantih

BEULAH, HANNAH, KEVIN T & SINGER 10
Spraw byśmy nigdy
nie szukali już
Pociechy, lecz dawali
innym ją
Zrozumienia, lecz
daj rozumieć nam
Wzajemności,
lecz w miłości zawsze trwać

ŻYDOWCY PASAŻEROWIE
Oseh shalom bim’romav
Hu ya’aseh shalom aleinu
V’al kol yisrael
V’imru amen

PASSENGERS 1 & 6
Ya’aseh shalom
Ya’aseh shalom

ALI, mówione
Allahu Akbar
Subbhaan Rabbi al Azeem
Allahu Akbar
Subhaan Rabbia Al-Aala’a
Allahu Akbar
Alhamdulilah

KEVIN T
O Panie, daj mi pokój nieść
Gdzie rozpacz ciągle trwa,
Nadzieję dać
Gdzie mrok panuje,
Światła blask
A tam gdzie smutek,
Radość serc

KEVIN T.
Make me a channel of your peace:
Where there is hatred
Let me bring your love
Where there is injury
Your pardon, Lord
And where there’s doubt
True faith in you

HANNAH (KEVIN T.)
Make me a channel of your peace (Make me a channel of your peace)
Where there’s despair in life (Where there’s despair in life)
Let me bring hope (Let mi bring hope)
Where there is darkness, (Where there is darkness)
only light (Only light)

HANNAH
And where there’s sadness

HANNAH & KEVIN T.
Ever joy

RABBI
Oseh shalom bim’romav
Hu ya’aseh shalom aleinu
V’al kol yisrael
V’imru, v’imru amen

RABBI (EDDIE)
Ya’aseh shalom (ya’aseh)
Ya’aseh shalom (shalom)
Shalom aleinu v’al kol yisrael
Ya’aseh shalom (ya’aseh)
Ya’aseh shalom (shalom)
Shalom aleinu v’al kol yisrael

HINDU PASSENGERS
Asato maa
Sad-gamaya
Tamaso maa
Jyotire-gamaya
Tamaso maa
Jyotire-gamaya
Mrityor-maamritan
Gamaya
Om shaantih
Shaantih shaantih

BEULAH, HANNAH, KEVIN T & SINGER 10
O master, grant that
I may never seek
So much to be consoled
As to console
To be understood
As to understand
To be loved
As to love with all my soul

JEWISH PASSENGERS
Oseh shalom bim’ romav
Hu ya’aseh shalom aleinu
V’al kol yisrael
V’imru amen

PASSENGERS 1 & 6
Ya’aseh shalom
Ya’aseh shalom

ALI (spoken)
Allahu Akbar
Subbhaan Rabbi al Azeem
Allahu Akbar
Subhaan Rabbia Al-Aala’a
Allahu Akbar
Alhamdulilah

KEVIN T
Make me a channel of your peace
Where there’s despair in life
Let me bring hope
Where there is darkness,
only light
And where there’s sadness
Ever joy