Ślubna pieśń

Musical: Hadestown
Tytuł: Wedding song
Słowa: Anais Mitchell

EURYDYKA

Mój kochany, zdradź mi szczerze
Kto obrączki nam wybierze
Czas nie sprzyja nam
Coraz ciężej jest nam z każdym dniem

ORFEUSZ

Gdy zaśpiewam moją pieśń
Rzeki wnet dołączą się
I dla nas swój opuszczą jar
By złożyć nam ze złota dar
Lśniące cuda kryje toń
Wszystko to na twoją dłoń
To rzeki do nas z twą obrączką mkną

ORFEUSZ

Mój kochany, zdradź mi śmiało
Co na stole będzie stało
Czas nie sprzyja nam
Coraz ciężej jest nam z każdym dniem

ORFEUSZ

Gdy zaśpiewam moją pieśń
Drzewa wnet dołączą się
I gałęzie swe podadzą nam
By złożyć nam z owoców wian
Z jabłek i migdałów
I ze słodkich soków klonów
To drzewa tak nakryją nam do stołu

EURYDYKA (mówione)

czyli… gdy zaśpiewasz ją
pieśń, którą tak tworzysz wciąż
Przyjdzie wiosna znów?

ORFEUSZ (mówione)

tak

EURYDYKA (mówione)

to czemu jej nie śpiewasz już?

ORFEUSZ (mówione)

nie jest gotowa

EURYDYKA (mówione)

śpiewaj!
Chcesz mnie przy sobie mieć?

ORFEUSZ (mówione)

tak!

EURYDYKA (mówione)

Zaśpiewaj [pieśń/więc]

ORFEUSZ

lalalalala…

EURYDYKA (mówione)

Skąd to znasz?!

ORFEUSZ (mówione)

Nie wiem skąd
Lecz nie jest gotowa wciąż

EURYDYKA (mówione)

Nawet jeśli… potrafi TO?

ORFEUSZ (mówione)

No wiem

EURYDYKA (mówione)

Musisz ją skończyć!

EURYDYKA

Mój kochany, zdradź mi proszę
Kto pościele ślubne łoże?
Czas nie sprzyja nam
Coraz ciężej jest nam z każdym dniem

ORFEUSZ

Gdy zaśpiewam moją pieśń
Ptaki wnet dołączą się
I zlecą do nas z wszystkich stron
By z piór swych złożyć miękki tron
Na puchu swą ułożysz skroń
W pościeli cię położę
To ptaki tak pościelą ślubne łoże

EURYDYKA

A drzewa tak nakryją nam do stołu!

ORFEUSZ

A rzeki do nas z obrączkami mkną

EURYDICE

Lover, tell me if you can
Who’s gonna buy the wedding bands?
Times being what they are
Hard and getting harder all the time

ORPHEUS

Lover, when I sing my song
All the rivers’ll sing along
And they’re gonna break their banks for us
And with their gold, be generous
All a-flashing in the pan,
all to fashion for your hand
The river’s gonna give us the wedding bands

EURYDICE

Lover, tell me if you’re able
Who’s gonna lay the wedding table?
Times being what they are
Dark and getting darker all the time

ORPHEUS

Lover, when I sing my song
All the trees gonna sing along
And they’re gonna bend their branches down
To lay their fruit upon the ground
The almond and the apple
And the sugar from the maple
The trees gonna lay the wedding table

EURYDICE, spoken

So when you sing your song
The one you’re working on
Spring will come again?

ORPHEUS, spoken

Yes

EURYDICE, spoken

Why don’t you sing it then?

ORPHEUS, spoken

It isn’t finished

EURYDICE, spoken

Sing it!
You wanna take me home?

ORPHEUS, spoken

Yes

EURYDICE, spoken

Sing the song

ORPHEUS

La la la la la la la…

EURYDICE, spoken

How’d you do that?

ORPHEUS, spoken

I don’t know
The song’s not finished though

EURYDICE, spoken

Even so, it can do this?

ORPHEUS, spoken

I know…

EURYDICE, spoken

You have to finish it!

EURYDICE

Lover, tell me when we’re wed Who’s gonna make the wedding bed?
Times being what they are
Hard and getting harder all the time

ORPHEUS

Lover, when I sing my song
All the birds gonna sing along
And they’ll come flying from all around
To lay their feathers on the ground
And we’ll lie down in eiderdown
A pillow ‚neath our heads
The birds gonna make the wedding bed

EURYDICE

And the trees gonna lay the wedding table

ORPHEUS

And the rivers gonna give us the wedding bands