Skip to content

Śpiewalne tłumaczenia

 
my fair lady okładka

My fair lady – Czekaj no, panie Higgins! (Just you wait!)

Musical: My fair lady
Tytuł: Just you wait
Słowa: A. J. Lerner
Polskie słowa: Anna Kramarska

Czekaj no, panie Higgins, czekaj no!
Pożałujesz, lecz już będzie za późno
Stoczysz się, ja się dorobię
Czy pomogę? Dobre sobie!
Czekaj no, panie Higgins, czekaj no

Czekaj no, aż choróbsko złapie cię
I ktoś po doktóra będzie musiał biec
Mej facjaty nie wypatruj
Bo się udam do teatru!
O ho ho, panie Higgins, czekaj no

Ooo, panie Higgins
Czekaj, aż będziemy w morzu kąpać się
Ooo, panie Higgins
I gdy obok będę, to skurcz złapie cię

Na twój krzyk, machanie rąk
Ja tylko odwrócę zwrok
O ho ho, panie Higgins,
O ho ho, panie Higgins, czekaj no!

Przyjdzie dzień, będę sławna, aligancka jak nikt
Z każdym jednym ważniakiem gładko przejdę na ty
Gdy raz będę w pałacu, toast zechce król wznieść:
Elizo, chcę by cały kraj oddawał ci cześć

Od dziś niech więc w dwudziesty maj
Liza Doolittle święto swe ma
Cała Anglia świętować będzie na chwałę twą
I w czem mogie ci pomóc, powiedz, wnet zrobię to

Wielkie dzięki, odpowiem, król to wielki ma gest
Chcę tylko by Higginsa spotkał kres

Straż! – huknie król do swych sług
Dajta łachmytę tego tu!
Przyprowadzą cię, Higginsie, na twą kaźń
I król rzeknie: niech Eliza sygnał da
Kiedy strzelby ścisną w dłoniach
Krzyknę: gotów, cel, ognia!

O ho ho, panie Higgins,
Poszłeś w piach, panie Higgins!
Czekaj no!

Just you wait, ‘enry ‘iggins, just you wait!
You’ll be sorry, but your tears’ll be to late!
You’ll be broke, and I’ll have money;
Will I help you? Don’t be funny!
Just you wait, ‘enry ‘iggins, just you wait!

Just you wait, ‘enry ‘iggins, till you’re sick,
And you scream to fetch a doctor double-quick.
I’ll be off a second later
And go straight to the the-ater!
Oh ho ho, ‘enry ‘iggins, just you wait!

Ooooooh ‘enry ‘iggins!
Just you wait until we’re swimmin’ in the sea!
Ooooooh ‘enry ‘iggins!
And you get a cramp a little ways from me!

When you yell you’re going to drown
I’ll get dressed and go to town!
Oh ho ho, ‘enry ‘iggins!
Oh ho ho, ‘enry ‘iggins! Just you wait!

One day I’ll be famous! I’ll be proper and prim
Go to St. James so often I will call it St. Jim!
One evening the king will say:
“Oh, Liza, old thing,
I want all of England your praises to sing.

Next week on the twentieth of May
I proclaim Liza Doolittle Day!
All the people will celebrate the glory of you
And whatever you wish and want I gladly will do.”

“Thanks a lot, King” says I, in a manner well-bred;
But all I want is ‘enry ‘iggins ‘ead!”

“Done,” says the King with a stroke.
“Guard, run and bring in the bloke!”
Then they’ll march you, ‘enry ‘iggins to the wall
And the King will tell me: “Liza, sound the call.”
As they lift their rifles higher, I’ll shout:
“Ready! Aim! Fire!”

Oh ho ho, ‘enry ‘iggins,
Down you’ll go, ‘enry ‘iggins!
Just you wait!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *